Compensa Life » Kasutamistingimused
Tervise kaitsmise huvides teenindame kontorites eelbroneeringu alusel. Eelbroneeringu saate mugavalt teha SIIN.

www.compensalife.eu kasutamistingimused

Compensa Life Vienna Insurance Group SE teeb omalt poolt kõik võimaliku, et käesoleval veebilehel www.compensalife.eu ja selle alamlehekülgedel (edaspidi veebileht) sisalduv informatsioon oleks täpne ja täielik. Sellele vaatamata ei garanteeri Compensa Life veebilehel avaldatud informatsiooni õigsust ja täielikkust ega vastuta sellise informatsiooni kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest.

Veebileht sisaldab viiteid teistele veebilehtedele, millel avaldatud informatsiooni õigsuse ja täielikkuse eest Compensa Life ei vastuta. 

Veebilehel avaldatud informatsiooni, mis on kaitstud autoriõigusega, on lubatud kasutada Compensa Life'i eelneval nõusolekul. 

Veebilehe kasutamisega kinnitab kasutaja, et on käesolevate tingimustega tutvunud, neist aru saanud ning aktsepteerib neid täielikult.