Compensa Life » Tooted » Kindlustunne perele » Riskikindlustus
Tervise kaitsmise huvides teenindame kontorites eelbroneeringu alusel. Eelbroneeringu saate mugavalt teha SIIN.

Riskikindlustus

Riskikindlustus on mõeldud Teie pereliikmetele hetkeks, mil nende kõrvalt kaob oluline inimene, kelle toele ja abile nad siiani loota võisid. 
Riskikindlustus võimaldab Teie lähedastel oma eluga edasi minna ja säilitada saavutatud elatustase.

Kindlustuslepingut sõlmides määrate Teie selle kindlustussumma, mille elukindlustusselts maksab välja surmajuhtumi korral Teie pärijatele või nimeliselt määratud isikutele, et neil oleks võimalik tekkinud olukorras toime tulla. Kindlustusmakse suurus oleneb Teie vanusest, tervisest ja eluviisidest.

Ka riskikindlustusele on võimalik juurde võtta lisakindlustusi. Sobivaima kindlustuse pakkumisel arvestame just Teie pere vajadusi ja ootusi. Meie professionaalsed kindlustusnõustajad on Teile otsuse tegemisel nõuannetega toeks. Võtke meiega ühendust telefonil 610 3000 ja tulge nõustamisele.