Compensa Life » Tooted » Kindlustunne perele » Õnnetusjuhtumikindlustus
Tervise kaitsmise huvides teenindame kontorites eelbroneeringu alusel. Eelbroneeringu saate mugavalt teha SIIN.

Õnnetusjuhtumikindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustuse eesmärk on hüvitada kindlustatule saamata jääv sissetulek ja kulutused ravile, kui õnnetusest tingituna on tekkinud trauma, ajutine töövõimetus või püsiv puue. Surmajuhtumi hüvitis pakub lähedastele rahalist tuge, et säiliks pere maksevõime ja harjumuspärane eluviis, kui toimetulekuks vajalikud sissetulekud ootamatult vähenevad.

Compensa kindlustuslepingus saab kindlustada kogu pere! Täiskasvanule kehtib lepingus surmajuhtumi kindlustuskaitse, soovi korral saab juurde võtta püsiva puude, valuraha või ajutise töövõimetuse päeva-raha kindlustuskaitsed. Lapse kindlustamisel saate valida püsiva puude ja valuraha kindlustuskaitsed.

 • Surmajuhtumi kindlustuskaitse (ainult täiskasvanule)
  Surma kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks kindlustatu surm õnnetusjuhtumi tagajärjel kahe aasta jooksul selle toimumisest. Surma hüvitis makstakse välja lepingus soodustatud isikule. 
 • Püsiva puude kindlustuskaitse
  Püsiva puude kindlustusjuhtumiks on õnnetuse tagajärjel kehaosa või meeleorgani või nende funktsiooni osaline või täielik kaotus, mis ei ole aasta jooksul õnnetuse juhtumisest täielikult taastunud. Hüvitis makstakse välja protsendina püsiva puude kindlustussummast, eri puuetele vastavad hüvitise määrad on toodud püsiva puude hüvitiste tabelis.
 • Valuraha kindlustuskaitse
  Valuraha kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks õnnetusjuhtum, mille järel kindlustatu vajab ravi vähemalt 8 päeva. Valuraha makstakse üks kord kindlustusjuhtumi kohta. Hüvitise suurus arvutatakse protsendina valuraha kindlustussummast, vastavalt valuraha hüvitise tabelis toodud määradele.
 • Päevaraha kindlustuskaitse
  Päevaraha kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks õnnetusjuhtum, mille järel kindlustatu on ajutiselt töövõimetu vähemalt 8 järjestikust päeva. Päevaraha makstakse maksimaalselt 182 töövõimetuspäeva eest kindlustusjuhtumi kohta kolme aasta jooksul alates õnnetuse toimumisest.

Soovitame Teil sõlmida õnnetusjuhtumikindlustuse kui vastutate majanduslikult oma pere toimetuleku eest, olete võtnud endale rahalisi kohustusi või töötate alal, kus õnnetuste juhtumise tõenäosus on suurem. Compensas saate kindlustada kõik oma pereliikmed ning enam kui kahe pereliikme kindlustamise puhul on lepingu sõlmimine Teile soodsam.