Compensa Life » Tooted » Tervise taastamiseks » Õnnetusjuhtumi lisakindlustused
Tervise kaitsmise huvides teenindame kontorites eelbroneeringu alusel. Eelbroneeringu saate mugavalt teha SIIN.

Õnnetusjuhtumi lisakindlustused

Õnnetusjuhtumi lisakindlustus annab võimaluse toime tulla ootamatute sündmustega kaasnevate majandusprobleemidega. Ajutisest töövõimetusest või invaliidsusest tulenevate kulude ja väljaminekute katmiseks on abi kindlustusseltsilt saadavast hüvitisest.

Õnnetusjuhtumi lisakindlustuskaitsed:

 • Surmajuhtumi kindlustuskaitse
  Surma kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks kindlustatu surm õnnetusjuhtumi tagajärjel kahe aasta jooksul selle toimumisest. Surma hüvitis makstakse välja lepingus soodustatud isikule. 
 • Püsiva puude kindlustuskaitse
  Püsiva puude kindlustusjuhtumiks on õnnetuse tagajärjel kehaosa või meeleorgani või nende funktsiooni osaline või täielik kaotus, mis ei ole aasta jooksul õnnetuse juhtumisest täielikult taastunud. Hüvitis makstakse välja protsendina püsiva puude kindlustussummast, eri puuetele vastavad hüvitise määrad on toodud püsiva puude hüvitiste tabelis.
 • Valuraha kindlustuskaitse
  Valuraha kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks õnnetusjuhtum, mille järel kindlustatu vajab ravi vähemalt 8 päeva. Valuraha makstakse üks kord kindlustusjuhtumi kohta. Hüvitise suurus arvutatakse protsendina valuraha kindlustussummast, vastavalt valuraha hüvitise tabelis toodud määradele.
 • Päevaraha kindlustuskaitse
  Päevaraha kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks õnnetusjuhtum, mille järel kindlustatu on ajutiselt töövõimetu vähemalt 8 järjestikust päeva. Päevaraha makstakse maksimaalselt 182 töövõimetuspäeva eest kindlustusjuhtumi kohta kolme aasta jooksul alates õnnetuse toimumisest.

Kindlustuskaitse kehtib kogu maailmas ööpäevaringselt (24 tundi).