Compensa Life » Tooted » Tervise taastamiseks » Puuduva töövõime lisakindlustus
Tervise kaitsmise huvides teenindame kontorites eelbroneeringu alusel. Eelbroneeringu saate mugavalt teha SIIN.

Puuduva töövõime lisakindlustus

Puuduva töövõime lisakindlustus aitab säilitada maksevõimet ja kindlustada edasine toimetulek juhul, kui peaksite haiguse või vigastuse tagajärjel kaotama töövõime ega saa pika ajal jooksul tööle naasta. Hüvitis aitab katta vähenenud sissetulekud ja kulutused ravile. Puuduv töövõime on kindlustusjuhtum juhul, kui see on määratud Teile vähemalt 12 kuuks pädeva riigiasutuse poolt.

Compensas saate valida puuduva töövõime ühekordse hüvitise kindlustuskaitse või kindlustusmaksetest vabastamise kaitse:

- ühekordse hüvitise kindlustuskaitse puhul makstakse Teile välja lepingus kokku lepitud kindlustussumma.

- kindlustusmaksetest tasumise vabastamise kaitse puhul ei pea Te enam oma põhikindlustuslepingus määratud kindlustusmakseid tasuma, vaid seda teeb Teie eest kindlustusandja. Nii saate olla kindel, et eesmärk toetada kogumiskindlustusega kõrgkooli astuvat last või säästa endale pensionipõlveks saab täidetud.

Millal mõelda puuduva töövõime lisakindlustuse peale?

Teie tööle naasemine võib edasi lükkuda väga pikaks perioodiks, kuid igapäevased eluvajadused jäävad alles. Võite vajada lähedase inimese igapäevast tuge ja kohalolekut või tasulist hooldusteenust. Kulutusi võib tekkida transpordile, tasulisele arstiabile ja taastusravile, aga ka elukoha ümberkujundamisele või vahetamisele seoses erivajadustega. Samuti jäävad alles igapäevased kulutused seoses elukohaga või laste kasvatamise ja ülalpidamisega. Puuduva töövõime lisakindlustuse võiks mõelda siis, kui:

- kui Teil puuduvad säästud või rahaline tugi olukorras, mil peaksite töölt eemal viibima rohkem kui aasta;

- kui olete pere ainus või peamise sissetuleku tooja ja Teie pereliikmed sõltuvad Teie sissetulekust.