Compensa Life » Tooted » Meie tulevik » Lisakindlustused
Tervise kaitsmise huvides teenindame kontorites eelbroneeringu alusel. Eelbroneeringu saate mugavalt teha SIIN.

Lisakindlustused

Õnnetusjuhtumi lisakindlustuse eesmärk on hüvitada kindlustatule saamata jääv sissetulek ja kulutused ravile, kui õnnetusest tingituna on tekkinud trauma, ajutine töövõimetus või püsiv puue. Surmajuhtumi hüvitis pakub lähedastele rahalist tuge, et säiliks pere maksevõime ja harjumuspärane eluviis, kui toimetulekuks vajalikud sissetulekud katkevad.

Õnnetusjuhtumi kindlustuskaitsed on:

 • Surmajuhtumi kindlustuskaitse
  Surma kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks kindlustatu surm õnnetusjuhtumi tagajärjel kahe aasta jooksul selle toimumisest. Surma hüvitis makstakse välja lepingus soodustatud isikule. 
 • Püsiva puude kindlustuskaitse
  Püsiva puude kindlustusjuhtumiks on õnnetuse tagajärjel kehaosa või meeleorgani või nende funktsiooni osaline või täielik kaotus, mis ei ole aasta jooksul õnnetuse juhtumisest täielikult taastunud. Hüvitis makstakse välja protsendina püsiva puude kindlustussummast, eri puuetele vastavad hüvitise määrad on toodud püsiva puude hüvitiste tabelis.
 • Valuraha kindlustuskaitse
  Valuraha kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks õnnetusjuhtum, mille järel kindlustatu vajab ravi vähemalt 8 päeva. Valuraha makstakse üks kord kindlustusjuhtumi kohta. Hüvitise suurus arvutatakse protsendina valuraha kindlustussummast, vastavalt valuraha hüvitise tabelis toodud määradele.
 • Päevaraha kindlustuskaitse
  Päevaraha kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks õnnetusjuhtum, mille järel kindlustatu on ajutiselt töövõimetu vähemalt 8 järjestikust päeva. Päevaraha makstakse maksimaalselt 182 töövõimetuspäeva eest kindlustusjuhtumi kohta kolme aasta jooksul alates õnnetuse toimumisest.

Kriitiliste haiguste lisakindlustus

Kriitiliste haiguste lisakindlustus annab võimaluse hoolitseda enda ravi ja tervise taastamise eest siis, kui vajate seda kõige enam. Compensa hüvitab 10 enamlevinud rasket haigusjuhtumit ning hüvitis makstakse välja kohe, kui olete saanud diagnoosi. Vaata lähemalt compensalife.ee/kriitilisedhaigused.

Puuduva töövõime lisakindlustus

Puuduva töövõime lisakindlustus aitab säilitada maksevõimet ja kindlustada toimetuleku juhuks, kui peaksite haiguse või vigastuse tagajärjel kaotama töövõime ega saa pika ajal jooksul tööle naasta. Hüvitis aitab katta vähenenud sissetulekud ja kulutused ravile. Compensas saate valida puuduva töövõime ühekordse hüvitise kindlustuskaitse või kindlustusmaksetest vabastamise kaitse. Vaata lähemalt compensalife.ee/toovoimetus.

Kindlustuskaitse kehtib kogu maailmas ööpäevaringselt (24 tundi).