Compensa Life » Tooted » Meie tulevik » Pensionisüsteem Eestis
Tervise kaitsmise huvides teenindame kontorites eelbroneeringu alusel. Eelbroneeringu saate mugavalt teha SIIN.

Pensionisüsteem Eestis

Eesti pensionisüsteemi eesmärgiks on aidata meil pensionile jäädes säilitada piisavad sissetulekud eluga toime tulemiseks ning väljakujunenud elustandard.  Pensionisüsteemi kolmele sambale toetudes saame ise oma pensioni heaks palju ära teha.


Riiklik pension ehk I sammas

Riikliku pensioni eesmärgiks on tagada sotsiaalne miinimum kõigile ühiskonna liikmetele läbi ümberjaotatava sotsiaalmaksu.
Tänaste töötegijate palgalt arvestatavast sotsiaalmaksust jagatakse 20% tänaste pensionäride pensionideks. Seega hakkab meie pensioni suurus sõltuma tulevaste maksumaksjate arvust ning nende sissetulekute suurusest. Pensionärina me ise seda suurust mõjutada ei saa.


Riiklik pension jaguneb kaheks: tööpanusest sõltuvad pensionid (vanadus-, töövõimetus- ja toitjakaotuspension) ning rahvapension.

2021. aastal on õigus vanaduspensionile isikul, kes on sündinud 1957. aastal või varem ning kellel on vähemalt 15 aastat Eestis omandatud pensionistaaži.

Rahvapensioni on õigus saada neil pensioniealistel inimestel, kel ei ole vanaduspensioni saamiseks piisavat (15 aastat) tööstaaži. Rahvapensioni saamise tingimuseks on, et inimene on Eestis elanud vähemalt 5 aastat vahetult enne pensioni taotlemist.

 

Kohustuslik kogumispension ehk II sammas

Kohustusliku kogumispensioni eesmärk on tagada igale inimesele võrdeline pension tema eluajal tehtud tööga ja tasutud maksetega.
Kogumispension põhineb eelfinantseerimisel - töötav inimene kogub enda pensioni ise, makstes oma brutopalgast 2% pensionifondi. Riik lisab sellele töötaja palgalt arvestatava 33% sotsiaalmaksu arvelt 4%.
Ehkki kohustusliku kogumispensioniga liitujatele riikliku pensioni osa väheneb 4% võrra, tagavad riiklik ja kohustuslik kogumispension koos Sulle tulevikus ligi poole pensionieelsest kuusissetulekust.

 

Täiendav kogumispension ehk III sammas

Vabatahtlik pensionikindlustus on mõeldud inimestele, kes soovivad saada suuremat pensioni kui seda võimaldavad kaks eelmist sammast. Valida saab kahe kindlustusliigi vahel: garanteeritud tootlusega pensionikindlustus ja investeerimisriskiga pensionikindlustus.

Täiendava kogumispensioni eeliseks on paindlikkus: inimene saab ise määrata sissemaksete suuruse, mida saab kogumisperioodi jooksul vastavalt võimalustele muuta. Lisaks kehtib 20% tulumaksusoodustus aasta jooksul tehtud sissemaksetelt, mis ei ületa 15% Teie brutosissetulekust ning ei ole rohkem kui 6 000 eurot.