Compensa Life » Tooted » Meie tulevik » Muudatused kohustusliku pensionikindlustuse lepingus ja selle lõpetamine
NB! Seoses Covid 19-ne laiaulatusliku levimisega palume enne kontorisse tulemist aeg eelnevalt broneerida. Saate seda mugavalt ja turvaliselt teha siin.
Esinduses tuleb kanda maski!

Muudatused kohustusliku pensionikindlustuse lepingus ja selle lõpetamine

2020. aastal kogumispensionide seaduses tehtud muudatused on andnud meile võimaluse pakkuda senisest paindlikumaid pensionilepinguid. Muuhulgas lisasime tingimustesse õiguse võtta garanteeritud perioodi lõpuni tasumisele kuuluvate pensionimaksete ulatuses ühekordseid väljamakseid. Seeläbi on Teil võimalik lepingust raha välja võtta vastavalt vajadusele Teile sobival ajal. Teie soovi korral saame selliseid väljamakseid teha juba alates veebruarikuust.

Muudatuse peamine kasu seisneb Teie jaoks selles, et leping jääb Teile alles ja pärast ettemakstud perioodi lõppemist maksame Teile pensioni edasi. Te ei pea enam muretsema, et vajadusel suuremat summat välja võtta ei saa.

Alates 2021.aastast ei kuulu pensionimaksed enam Teie aastatulusse ega mõjuta Teie tulumaksuvaba miinimumi arvestamist. Samuti on muutunud kohalduvad tulumaksumäärad:

Pensionileping Tulumaksu määr
Eluaegne pension 0%
Tähtajaline pension keskmise oodatava eluea või pikema tähtajaga 0%
Tähtajaline pension alla keskmise oodatava eluea pikkuse tähtajaga 10%
Ühekordne väljamakse garanteeritud perioodi jooksul 10%

Uued tulumaksumäärad kehtivad juba jaanuaris makstavatele pensionidele.

Lisaks eeltoodud muudatustele annab kogumispensionide seadus Teile võimaluse enne 2021. aastat sõlmitud pensionileping piiratud aja jooksul üles öelda ja saada väljamakse lepingu tagastusväärtuse ulatuses. Võtke aega, et põhjalikult tutvuda kõigi uuendustega ning teha enda jaoks sobivaim otsus. Soovi korral saate nõu pidada oma kindlustusnõustajaga, kes Teie soovidest ja vajadustest lähtuvalt aitab Teil läbi kaaluda kõik võimalused ning leida just Teile parim lahendus.

Kui soovite hoolimata uutest võimalustest oma enne 2021.aastat sõlmitud pensionilepingu lõpetada ning saada väljamakse lepingu tagastusväärtuse ulatuses, saate lepingu lõpetamise avalduse esitada hiljemalt 31. märtsil 2021. Avalduse esitamiseks on Teil kolm võimalust:

Oluline info, mida palume lepingu lõpetamisel kindlasti arvestada:

  • lepingu lõpetamise avalduse saate esitada hiljemalt 31. märtsil 2021;
  • pärast lõpetamise avalduse esitamist jätkame Teile pensioni maksmist kuni pensionilepingu lõppemiseni, s.o 31. augustini 2021;
  • lepingu tagastusväärtuse arvutame 31. juuli 2021 seisuga lähtuvalt Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) poolt avaldatud riskivabast intressikõverast ja Teiega sõlmitud lepingu tingimustest;
  • väljamakse teeme Teile septembris 2021;
  • Teile välja makstav lepingu tagastusväärtus maksustatakse tulumaksumääraga 10%.

Tagastusväärtus on pensionilepingu tulevaste rahavoogude nüüdisväärtus ehk tulevikus makstava pensioni ja lepingutasude tänane väärtus, mille arvutamisel on kasutatud pensionilepingu tingimustes näidatud intressimäära ja sel hetkel kehtivaid eluiga kirjeldavaid suremusnäitajaid ning kust on maha arvatud lepingu ülesütlemise tasu.

Kuna lepingu lõpetamisel välja makstav tagastusväärtus tuleb arvutada 31.07.2021 riskivaba intressikõvera alusel, on kõik varasemalt arvutatud tagastusväärtuse suurused informatiivsed ja ei ole kindlustusvõtjale garanteeritud. Erinevused lepingu lõpetamise avalduse esitamise ajal öeldud ja lepingu lõppemisel väljamaksmisele kuuluvas tagastusväärtuses võivad tekkida viidatud riskivaba intressikõvera muutusest.