Compensa Life » Tooted » Meie tulevik » Muudatused kohustusliku pensionikindlustuse lepingus ja selle lõpetamine
Tervise kaitsmise huvides teenindame kontorites eelbroneeringu alusel. Eelbroneeringu saate mugavalt teha SIIN. Nõustamisel on maski kandmine kohustuslik!

Muudatused kohustusliku pensionikindlustuse lepingus ja selle lõpetamine

2020. aastal kogumispensionide seaduses tehtud muudatused on andnud meile võimaluse pakkuda senisest paindlikumaid pensionilepinguid. Muuhulgas lisasime tingimustesse õiguse võtta garanteeritud perioodi lõpuni tasumisele kuuluvate pensionimaksete ulatuses ühekordseid väljamakseid. Seeläbi on Teil võimalik lepingust raha välja võtta vastavalt vajadusele Teile sobival ajal. 

Muudatuse peamine kasu seisneb Teie jaoks selles, et pärast ettemakstud perioodi lõppemist maksame Teile pensioni edasi. Te ei pea enam muretsema, et vajadusel suuremat summat välja võtta ei saa.

Alates 2021. aastast ei kuulu pensionimaksed enam Teie aastatulusse ega mõjuta Teie tulumaksuvaba miinimumi arvestamist. Samuti on muutunud kohalduvad tulumaksumäärad:

Pensionileping Tulumaksu määr
Eluaegne pension 0%
Tähtajaline pension keskmise oodatava eluea või pikema tähtajaga 0%
Tähtajaline pension alla keskmise oodatava eluea pikkuse tähtajaga 10%
Ühekordne väljamakse garanteeritud perioodi jooksul 10%

Uued tulumaksumäärad kehtivad alates jaanuarist 2021.

Lisaks eeltoodud muudatustele andis kogumispensionide seadus võimaluse esitada kuni 31. märtsini 2021 lepingu lõpetamise avalduse.

Oluline info lepingu lõpetamise avalduse esitanutele:

  • oma lepigu tagastusväärtuse summat näete Veebikontoris;
  • lepingu tagastusväärtuse arvutamisel on aluseks võetud 31. juuli 2021 seisuga kehtinud Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelvalve (EIOPA) intressimäärad. Võimalikud erinevused lepingu lõpetamise avalduse esitamise ajal öeldud ja lepingu lõppemisel väljamaksmisele kuuluvas tagastusväärtuses on tekkinud viidatud riskivaba intressikõvera muutusest.
  • väljamakse teeme Teile septembris 2021;
  • Teile välja makstav lepingu tagastusväärtus maksustatakse tulumaksumääraga 10%.

Tagastusväärtus on pensionilepingu tulevaste rahavoogude nüüdisväärtus ehk tulevikus makstava pensioni ja lepingutasude tänane väärtus, mille arvutamisel on kasutatud pensionilepingu tingimustes näidatud intressimäära ja sel hetkel kehtivaid eluiga kirjeldavaid suremusnäitajaid ning kust on maha arvatud lepingu ülesütlemise tasu.