Compensa Life » Tooted » Meie tulevik » Kohustuslik kogumispension

Kohustuslik kogumispension

Kohustuslik kogumispension ehk II sammas on peamine tugi riiklikule pensionile, mis pakub Teile täiendavat sissetulekut pensionieas.

Sissemaksed

Tööturule sisenevatele noortele on kogumispensioniga liitumine  kohustuslik. Et pensionifond ei valiks Teid, on mõistlik tutvuda erinevate pensionifondidega. Compensa kaudu on Teil võimalik liituda LHV II samba pensionifondidega. Sobivaimat pensionifondi aitavad valida meie kindlustusnõustajad.  

Väljamaksed

Kohustusliku kogumispensioni ehk II samba pensioni väljamakseid on õigus hakata saama siis, kui olete jõudnud vanaduspensioniikka. Compensas saab pensioni saamiseks sõlmida tähtajalise või eluaegse kindlustuspensionilepingu, sõltuvalt sellest, kui mitme rahvapensioni määra väärtuses on Teile II sambasse raha kogunenud. Konsulteerige meie nõustajaga, koos leiame parima viisi Teie pensioni väljamakseteks!

  • Kogumispensioni suurus sõltub summast, mis Teile pensionile mineku ajaks kogunenud on. Selle suurus sõltub tehtud sissemaksetest ehk töötasu suurusest ja sellest, kui kaua on sissemakseid tehtud. Samuti sõltub kogunenud pensionivara suurus valitud pensionifondi tootlusest ehk sellest, millist tulu on pensionifond teeninud.
  • Rahvapensioni määr on valitsuse iga-aastaselt kinnitatud indeksi alusel arvutatud summa, mille järgi arvutatakse pensione neile, kellel puudub õigus saada riiklikku vanaduspensioni. Alates 1. aprillist 2019 on rahvapensioni määr 205,21 eurot.
  • Kui Teile on kogunenud alla 10 RPM ulatuses pensionivara, saate pöörduda panka ja selle korraga välja võtta.
  • Kui Teile on kogunenud 10-50 RPM ulatuses pensionivara, saate sõlmida kas pangas fondipensioni või Compensas tähtajalise garanteeritud pensionimaksetega lepingu. Tähtajalise garanteeritud pensionilepingu puhul saate igas kuus arvestada kindla pensioniga. Fondipensioni puhul sõltub pension fondiosakute hinnast ning see võib nii kasvada kui kahaneda.
  • Kui pensionivara on kogunenud rohkem kui 50 RPM, saab sõlmida eluaegse garanteeritud pensionimaksetega lepingu.
  • Soovi korral saate lepingule juurde võtta garanteeritud perioodi, mis tähendab, et Teie surma korral makstakse pensioni edasi Teie poolt määratud isikule kuni garanteeritud perioodi lõpuni.

Kohustusliku kogumispensioni kohta saate lisainfot Pensionikeskuse kodulehel www.pensionikeskus.ee. Samuti leiate siit erinevate kindlustusseltside pensionikalkulaatorid.
Kohustusliku kogumispensioni sõlmimise sooviavalduse leiate siit.

Pensionilepingute maksustamise kohta lugege siit.