Compensa Life » Tooted » Meie tulevik » Garanteeritud tootlusega pensionikindlustus
Tervise kaitsmise huvides teenindame kontorites eelbroneeringu alusel. Eelbroneeringu saate mugavalt teha SIIN.

Garanteeritud tootlusega pensionikindlustus

Pensionikindlustus võimaldab Teil hästi elada ka siis, kui vanaduspõlv kätte jõuab. Kui ootate oma lepingult kindlat tootlust, soovitame sõlmida just garanteeritud tootlusega pensionikindlustuse.

 

  • Garanteeritud tootlusega lepingu puhul teate juba lepingut sõlmides, kui palju Teile pensionieaks raha koguneb.
  • Lepingu sõlmimisel saate valida Teile sobiva pensionile jäämise vanuse, makse suuruse ja vajalikud kindlustuskaitsed.
  • Garanteeritud intress 0,8% aastas lisatakse kindlustuslepingu reservile iga kuu lõpus. Heade majandustulemuste võib kindlustusselts lepingule maksta lisakasumit, vastav otsus tehakse nõukogu poolt iga majandusaasta lõpus.
  • Kindlustuslepingu reservi suurendamiseks saab alati juurde teha täiendavaid sissemakseid.
  • Pensionimaksetelt saate tagasi tulumaksu.

Paindlikkus

Kindlustusmakseid on võimalik suurendada, vähendada või vajadusel ajutiselt peatada. Kogumisperioodil saab muuta pensionile jäämise vanust ning pensioni saamise sagedust. Samuti on võimalik muuta elukindlustuskaitse suurust, lisada erinevaid kindlustuskaitseid või nendest loobuda. 
Soovin muuta oma lepingut

Tulumaksusoodustus

Tulumaksusoodustusega saate paigutada pensionikindlustusesse kuni 15% oma aastasest brutosissetulekust, kuid mitte rohkem kui 6 000 eurot. Soodustus kehtib kõikidele tasutud maksetele, millest on maha arvatud riskitasud elukindlustuskaitse ja lisakindlustuskaitsete eest.

Pensioni väljamaksed

Pensioni väljamakseid on õigus hakata saama siis, kui olete saanud 55 aastaseks või kui Teile on määratud puuduv töövõime.
Väljamaksete suurus sõltub kindlustuslepingu reservi suurusest ja valitud pensioniperioodi pikkusest.
Pensionit on võimalik saada ühekordse väljamaksena, tähtajaliselt kindla perioodi jooksul või eluaegse pensionina.
Eluaegse pensioni väljamaksete puhul saab juurde valida ka garanteeritud perioodi, mis kindlustab väljamaksete sooritamise valitud perioodi ulatuses pärijatele pärast Teie surma.

Maksustamine

Pensioniperioodil rakendub tulumaksusoodustus väljamaksetele siis, kui olete saanud 55aastaseks või Teile on määratud puuduv töövõime. Igakuiselt või kvartaalselt väljavõetavat eluaegset pensioni ei maksustata.
Kvartalist suurema perioodivahega väljamaksed maksustatakse 10% tulumaksumääraga. Samuti maksustatakse 10% tulumaksumääraga pensioni ühekordne väljamakse või väljamaksed fikseeritud perioodi jooksul.
Pärast 1.05.2002 sõlmitud lepingu puhul, mis on kehtinud alla 5 aasta, maksustatakse ühekordne väljamakse või väljamaksed fikseeritud perioodi jooksul 20% tulumaksumääraga.