Compensa Life » Tooted » Heale ettevõtjale » Lisakindlustused
Tervise kaitsmise huvides teenindame kontorites eelbroneeringu alusel. Eelbroneeringu saate mugavalt teha SIIN.

Lisakindlustused

Lisakindlustused annavad ettevõtjale võimaluse toime tulla töötaja asendamise või uue töötaja leidmisega seotud kulutustega ajal, mil töötaja temaga juhtunud õnnetuse või haiguse tagajärjel ei saa täita oma töökohustusi. Hüvitise saajaks võib olla ettevõtja kui ka kindlustatud isik.

 

Õnnetusjuhtumi lisakindlustused

 • Surmajuhtumi kindlustuskaitse
  Surma kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks kindlustatu surm õnnetusjuhtumi tagajärjel kahe aasta jooksul selle toimumisest. Surma hüvitis makstakse välja lepingus soodustatud isikule. 
 • Püsiva puude kindlustuskaitse
  Püsiva puude kindlustusjuhtumiks on õnnetuse tagajärjel kehaosa või meeleorgani või nende funktsiooni osaline või täielik kaotus, mis ei ole aasta jooksul õnnetuse juhtumisest täielikult taastunud. Hüvitis makstakse välja protsendina püsiva puude kindlustussummast, eri puuetele vastavad hüvitise määrad on toodud püsiva puude hüvitiste tabelis.
 • Valuraha kindlustuskaitse
  Valuraha kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks õnnetusjuhtum, mille järel kindlustatu vajab ravi vähemalt 8 päeva. Valuraha makstakse üks kord kindlustusjuhtumi kohta. Hüvitise suurus arvutatakse protsendina valuraha kindlustussummast, vastavalt valuraha hüvitise tabelis toodud määradele.
 • Päevaraha kindlustuskaitse
  Päevaraha kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks õnnetusjuhtum, mille järel kindlustatu on ajutiselt töövõimetu vähemalt 8 järjestikust päeva. Päevaraha makstakse maksimaalselt 182 töövõimetuspäeva eest kindlustusjuhtumi kohta kolme aasta jooksul alates õnnetuse toimumisest.

Compensa kindlustuslepingus saab juurde võtta ka kriitiliste haiguste või puuduva töövõime kindlustuskaitsed. Vaata lähemalt compensalife.ee/kriitilisedhaigused ja compensalife.ee/toovoimetus.

 

Kindlustuskaitse kehtib kogu maailmas ööpäevaringselt (24 tundi).