Compensa Life » Kasulik info » Maksuabi » Pärimine

Pärimine

Kõik kindlustushüvitised, sh surmajuhtumihüvitised, on reeglina tulumaksuvabad.

Erandiks on III samba, II samba ja osade investeerimisriskiga kogumiskindlustuste lepingud kogumisosa piires.

II JA III SAMBA PENSIONILEPINGUD

Surm kogumisperioodi jooksul:

Surmajuhtumi kindlustuskaitse korral väljamakstavalt surmajuhtumihüvitiselt tulumaksu kinni ei peeta. Lepingule kogunenud reservi väljamaksmisel soodustatud isikule, tuleb tasuda 20% tulumaksu.

Surm pensioniperioodi jooksul:

Soodustatud isikul on õigus pensioni väljamaksetele kuni garanteeritud perioodi lõpuni lepingus kokkulepitud tingimustel. Samuti võib soodustatud isik toatleda pensioni ühekordset ettemaksu, kuid sellisel juhul kaotab ta intressi ettemakstud perioodi eest. Olenemata sellest, kas soodustatud isik valib pensionimaksete jätkamise või ühekordse väljamakse, tuleb väljamaksetelt tasuda 20% tulumaksu.

Tulumaksu peab kinni Compensa ning näitab kinni peetud summat soodustatud isikule saadetavas väljamakseteatises. Compensa teavitab sellest ka Maksuametit ning see kantakse soodustatud isiku eeltäidetud tuludeklaratsiooni. Kui soodustatud isiku aastatulu ilma pärimise tõttu saadud tuluta jääb alla tulumaksuvaba määra (2018. aastal 6 000 euro), soovitame kindlasti tuludeklaratsioon esitada, sest siis saab makstud tulumaksu (osaliselt) tagasi. Neile, kelle aastatulu ilma pärimise tõttu tehtud väljamakseta jääb 2018. aastal vahemikku 14 400 – 25 200 eurot, toob see kaasa maksuvaba tulu vähenemise.

INVESTEERIMISRISKIGA KOGUMISKINDLUSTUSED

Surmajuhtumi kindlustuskaitse korral väljamakstavalt surmajuhtumihüvitiselt tulumaksu kinni ei peeta.

Lepingute, mis on sõlmitud enne 1. augustit 2010 ja mis on olnud jõus vähemalt 12 aastat, tulult tulumaksu tasuma ei pea. Samuti ei lisata seda soodustatud isiku aastatulule.

Kui leping oli sõlmitud peale 1. augustist 2010, tuleb tasuda investeerimistulult (lepingusse tehtud sisse- ja väljamaksete vaheline summa) tulumaks 20%. Tulumaksu peab kinni Compensa ning näitab kinni peetud summat Teile saadetavas väljamakseteatises. Compensa teavitab sellest ka Maksuametit ning see kantakse soodustatud isiku eeltäidetud tuludeklaratsiooni. Investeerimistulu loetakse alates 2018. aastast aastatulu koosseisu ja see võib mõjutada soodustatud isiku maksuvaba tulu arvestust (juhul kui tema ülejäänud tulud on vahemikus 14 400 – 25 200 eurot aastas). Kui soodustatud isiku aastatulu ilma kindlustuslepingust saadud investeerimistuluta jääb 2018. aastal alla  6 000 euro, soovitame kindlasti tuludeklaratsioon esitada, sest siis saab makstud tulumaksu tagasi.

Tulumaksukohustust on võimalik edasi lükata kui Compensa teeb ülekande soodustatud isiku investeerimiskontole. Lepinguga teenitud kasumi väljavõtmine investeerimiskontolt deklareeritakse vastava aasta tuludeklaratsioonil koos kõikide muude sama aasta investeerimiskontol toimunud sisse- ja väljamaksete tehingutega. Senikaua, kuni toimub kasumi reinvesteerimine investeerimiskonto kaudu, tulumaksu tasuma ei pea.

Ülejäänud kindlustuslepingu reservilt pärimise korral tulumaksu tasuma ei pea.