Compensa Life » Kasulik info » Maksuabi » Pensionikindlustused
Tervise kaitsmise huvides teenindame kontorites eelbroneeringu alusel. Eelbroneeringu saate mugavalt teha SIIN.

Pensionikindlustused

Compensa pakub kolme tüüpi pensionilepinguid: tulumaksusoodustuseta pensionikindlustuse lepinguid, III samba ehk täiendava kogumispensioni lepinguid ja II samba ehk kohustusliku kogumispensionikindlustuse lepinguid.

TULUMAKSUSOODUSTUSETA PENSIONILEPINGUD

Pensionilepingute väljamaksed on tulumaksuvabad ning neid ei liideta Teie aastatulule.

III SAMBA LEPINGUD EHK TULUMAKSUSOODUSTUSEGA PENSIONILEPINGUD

III sambasse tehtud sissemaksetelt saate tagasi 20% tulumaksu juhul, kui Teie sissemaksed III sambasse ei ületa 15% Teie maksustatud aastatulust ja jäävad alla 6 000 euro. Makstud tulumaksu saate tagasi tuludeklaratsiooni esitamisel järgmise aasta alguses. NB! tulumaksu saate tagasi ainult juhul, kui Te olete maksnud tulumaksu, näiteks maksustatav aastatulu 2020. aastal peab olema suurem kui 6 000 eurot.

III samba väljamaksete maksustamine:

Kui Teie leping on sõlmitud enne 31.12.2020

 • kui leping on kestnud alla 5 aasta või Te olete noorem kui 55 aastat, on ühekordse väljamakse tulumaksumäär 20%
 • kui leping on kestnud üle 5 aasta ja Te olete vanem kui 55 aastat, on ühekordse väljamakse või alla soovitusliku kestusega* pensioni tulumaksumäär 10%
 • kui võtate III sambast välja
  • soovitusliku kestusega* regulaarset pensioni, siis on tulumaksumäär 0%
  • eluaegset regulaarset pensioni, siis on tulumaksumäär 0%.

Kui Teie leping on sõlmitud alates 01.01.2021

 • kui leping on kestnud alla 5 aasta või Teie pensionieani on jäänud rohkem kui 5 aastat, on ühekordse väljamakse tulumaksumäär 20%
 • kui leping on kestnud üle 5 aasta ja Teie pensionieani on jäänud vähem kui 5 aastat, on ühekordse väljamakse või alla soovitusliku kestusega* pensioni tulumaksumäär 10%
 • kui võtate III sambast välja
  • soovitusliku kestusega* regulaarset pensioni, siis on tulumaksumäär 0%
  • eluaegset regulaarset pensioni, siis on tulumaksumäär 0%.

*Soovituslik kestus – pensioniperiood, mis on arvutatud kindlustuspensioni maksmise alguses Teie vanusele vastava üle-eelmise kalendriaasta kohta Statistikaameti avaldatud, täisaastateks ümardatud, meeste ja naiste keskmiselt elada jäänud aastate alusel.

Tulumaksu peab kinni Compensa ning näitab kinni peetud summat Teile saadetavas väljamakseteatises. Compensa teavitab ka Maksuametit ning see kantakse soodustatud isiku eeltäidetud tuludeklaratsiooni.

Alates 2021. aastast liidetakse Teie aastatulule ainult 20%-ga maksustatud väljamaksed

Väljamaksed täieliku ja püsiva töövõimetuse korral

Töötukassa tuvastab inimesel osalise või puuduva töövõime alates töövõime hindamise taotluse esitamise päevast kuni viieks aastaks, kuid mitte kauemaks kui vanaduspensionieani. Täieliku puuduva töövõime määramise korral on võimalik alates 1. jaanuarist 2021. a II sambast pensionile jääda enne vanaduspensioniea saabumist.

Juhul, kui Teil on tuvastatud puuduv töövõime, siis alates 2021. aastast väljamaksetelt tulumaksu kinni ei peeta ning seda Teie aastatulule ei liideta.

 

II SAMBA LEPINGUD EHK KOHUSTUSLIKU KOGUMISPENSIONIKINDLUSTUSE LEPINGUD

 • kui Teie pensionieani on jäänud vähem kui 5 aastat, on lühema kui soovitusliku kestusega* pensioni tulumaksumäär 10%
 • kui võtate II sambast välja
  • vähemalt soovitusliku kestusega* pensioni, siis on tulumaksumäär 0%
  • eluaegset regulaarset pensioni, siis on tulumaksumäär 0%.

*Soovituslik kestus – pensioniperiood, mis on arvutatud kindlustuspensioni maksmise alguses Teie vanusele vastava üle-eelmise kalendriaasta kohta Statistikaameti avaldatud, täisaastateks ümardatud, meeste ja naiste keskmiselt elada jäänud aastate alusel.

Alates 2021.aastast II samba pensioni Teie aastatulule ei liideta.

Väljamaksed täieliku ja püsiva töövõimetuse korral

Juhul, kui Teil on tuvastatud puuduv töövõime, siis alates 2021.aastast väljamaksetelt tulumaksu kinni ei peeta ning seda Teie aastatulule ei liideta.

 

ÜLDINE TULUMAKSUVABA MÄÄR

Alates 1.jaanuarist 2021.a. II ja III samba pensione maksuvaba tulu arvestamisse ei kaasata. Aastatulu arvestusse lähevad ainult need III samba väljamaksed, mida maksustatakse 20%-ga.

Alates 1. jaanuarist 2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr:

 • aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas,

 • aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400),

 • aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0.