Compensa Life » Kasulik info » Maksuabi » Investeerimisriskiga leping
Tervise kaitsmise huvides teenindame kontorites eelbroneeringu alusel. Eelbroneeringu saate mugavalt teha SIIN.

Investeerimisriskiga leping

Kui Teil on sõlmitud III samba pensionileping, siis palun lugege infot siit.

KINDLUSTUSHÜVITISED

Lisakindlustuste hüvitistelt ja sumajuhtumihüvitiselt tulumaksu tasuma ei pea.

Lepingust saadav investeerimistulu (so sisse-ja väljamaksete vaheline summa) kuulub maksustamisele tulumaksuga alljärgnevalt:

  • Lepingute, mis on sõlmitud enne 1. augustit 2010 ja mis on olnud jõus vähemalt 12 aastat, investeerimistulult kuni 31.12.2023 tulumaksu tasuma ei pea. Samuti ei lisata seda soodustatud isiku aastatulule.
  • Alates 1. augustist 2010 sõlmitud lepingute invetseerimistulult tuleb tasuda tulumaks 20%. Tulumaksu peab kinni Compensa ning näitab kinni peetud summat soodustatud isikule saadetavas väljamakseteatises. Compensa teavitab sellest ka Maksuametit ning see kantakse soodustatud isiku eeltäidetud tuludeklaratsiooni. Alates 2018. aastast loetakse teenitud investeerimistulu aastatulu koosseisu ja see võib mõjutada soodustatud isiku maksuvaba tulu arvestust (juhul kui tema ülejäänud tulud on vahemikus 14 400 – 25 200 aastas). Kui soodustatud isiku aastatulu jääb alla üldise tulumaksuvaba määra, soovitame kindlasti tuludeklaratsioon esitada, sest siis saab makstud tulumaksu tagasi.

Tulumaksukohustust on võimalik edasi lükata kui Compensa teeb ülekande soodustatud isiku investeerimiskontole. Lepinguga teenitud kasumi väljavõtmine investeerimiskontolt deklareeritakse vastava aasta tuludeklaratsioonil koos kõikide muude sama aasta investeerimiskontol toimunud sisse- ja väljamaksete tehingutega. Senikaua, kuni toimub kasumi reinvesteerimine investeerimiskonto kaudu, tulumaksu tasuma ei pea.

STRUKTUURI MUUTMINE

Investeeringute struktuuri muutmine ehk fondiosakute müümine ja ostmine kogumisperioodi jooksul toimub lepingu sees ja seetõttu ei kaasne sellega võimaliku tulu maksustamist.