Compensa Life » Kasulik info » Maksuabi » Lastekindlustused
Tervise kaitsmise huvides teenindame kontorites eelbroneeringu alusel. Eelbroneeringu saate mugavalt teha SIIN.

Lastekindlustused

GARANTEERITUD TOOTLUSEGA LASTE KOGUMISKINDLUSTUS

Lepingust tehtud väljamaksetelt tulumaksu tasuma ei pea.

INVESTEERIMISRISKIGA LASTE KOGUMISKINDLUSTUS

Lisakindlustuste hüvitistetelt või ka sumajuhtumihüvitiselt tulumaksu tasuma ei pea.

Lepingust saadav investeerimistulu (so sisse- ja väljamaksete vaheline summa) kuulub tulumaksuga maksustamisele järgmiselt:

  • lepingute, mis on sõlmitud enne 1. augustit 2010 ja mis on olnud jõus vähemalt 12 aastat, investeerimistulult kuni 31.12.2023 tulumaksu tasuma ei pea. Samuti ei lisata seda soodustatud isiku aastatulule.
  • alates 1. augustist 2010 sõlmitud lepingute investeerimistulult tuleb tasuda tulumaks 20%. Tulumaksu peab kinni Compensa ning näitab kinni peetud summat Teile saadetavas väljamakseteatises. Compensa teavitab sellest ka Maksuametit ning see kantakse soodustatud isiku eeltäidetud tuludeklaratsiooni.
    Alates 2018 aastast loetakse investeerimistulu soodustatud isiku aastatulu koosseisu ja see võib mõjutada tema maksuvaba tulu arvestust (juhul kui tema ülejäänud tulud on vahemikus 14 400 – 25 200 aastas). Kui soodustatud isiku aastatulu ilma lastelepingust saadud tuluta jääb alla üldise tulumaksuvaba määra, soovitame kindlasti tuludeklaratsioon esitada, sest siis saab makstud tulumaksu tagasi.

Tulumaksukohustus on võimalik edasi lükata kui Compensa teeb ülekande soodustatud isiku investeerimiskontole. Lepinguga teenitud kasumi väljavõtmine investeerimiskontolt deklareeritakse vastava aasta tuludeklaratsioonil koos kõikide muude sama aasta investeerimiskontol toimunud sisse- ja väljamaksete tehingutega. Senikaua, kuni toimub kasumi reinvesteerimine investeerimiskonto kaudu, tulumaksu tasuma ei pea.

STRUKTUURI MUUTMINE

Investeeringute struktuuri muutmise ehk fondiosakute vahetamisega kogumisperioodi jooksul võimaliku tulu maksustamist ei kaasne.