Tervise kaitsmise huvides teenindame kontorites ainult eelbroneeringu alusel. Eelbroneeringu saate mugavalt teha SIIN.
KONTORIS ON MASKI KANDMINE KOHUSTUSLIK!

Võlakirjaportfell

LHV Võlakirjaportfell on eksklusiivne investeerimisportfell elukindlustusseltsi Compensa Life'i klientidele.

Võlakirjaportfelli eesmärk on vara väärtuse stabiilne kasvatamine pikaajalisel perioodil läbi investeeringute geograafilise hajutamise erinevatel turgudel.

Võlakirjaportfell investeerib rahasse, hoiustesse, rahaturu­instrumentidesse, võlakirjadesse, vahetusvõlakirjadesse, võlakirja­fondide osakutesse või võlakirjafondide aktsiatesse ja muudesse intressi kandvatesse võlakohustustesse. Võlakirjaportfell investeerib ainult väärtpaberitesse, millel on pikaajaline krediidireiting Moody’s-e või Standard & Poor’s-i tasemel Ba3 / BB- või kõrgemal. Võlakirjaportfell investeerib ainult võlakohustustesse, mille emitendiks on Euroopa või muu arenenud riigi valitsus või ettevõte või kui võlakohustus on kaubeldav A-tsooni riigi väärtpaberiturul. Võlakirjaportfellis olevate väärtpaberite vastu on keelatud võtta laenu. Võlakirjaportfelli baasvaluuta on euro. Võlakirjaportfell investeerib väärtpaberitesse, mis on noteeritud eurodes. Kuni 31.12.2013 investeerib võlakirjaportfell väärtpaberitesse, mille lunastamiseni on vähem kui 3 aastat.

Võlakirjaportfell sobib investorile, kes soovib hoida investeerimisriskid madalal vältimaks vara väärtuse olulist langust ja kes soovib investeerida pikaajaliselt, soovitavalt üle 3 aasta.