Compensa Life » Kasulik info » Fondiinfo » Balti Kasvuportfell
Tervise kaitsmise huvides teenindame kontorites eelbroneeringu alusel. Eelbroneeringu saate mugavalt teha SIIN.

Balti Kasvuportfell

Kasvuportfelli puhul ei ole tegemist garanteeritud tulususega tootega. Portfelli tootlus sõltub ainult portfellihalduri tulemuslikkusest raha investeerimisel. Kasvuportfelli eesmärgiks on reageerida finantsturgudel toimuvatele sündmustele kiiremini ja mitte siduda portfelli kindla investeerimisstrateegiaga. Vastavalt vajadusele on võimalik muuta aktsiate, võlakirjade ja rahaturuinstrumentide osakaalu portfellis ning keskenduda valitud turgudele erinevatel aegadel.

Kasvuportfell on erinevatest finantsinstrumentidest koostatud ja aktiivselt juhitud portfell, kus investeeringud on peamiselt seotud, kuid mitte piiratud Baltikumi finantsturgudega. Portfelli põhiorientatsiooniks on väärtusaktsiatesse investeerimine, kuid kuna portfelli kuuluvad aktsiad on maailmamastaabis enamasti suhteliselt väikese turuväärtusega, siis on riskide tasakaalustamiseks piiratud investeerimist ettevõtetesse, kellelt turg ootab lähiaastatel suurt kasvu ja mis on seetõttu ka vastavalt riskantsemad.

Kasvuportfelli varadest ei paigutata kasvuaktsiatesse rohkem kui 10% portfellist. Samuti ei paigutata väljapoole Baltikumi ja OECD riike üle 10% portfellist. Väljaspool Balti riike spekulatiivsed valuutapositsioone ei võeta.