Compensa Life » Kasulik info » Fondiinfo » Investeerimine fondidesse » Investori enesemääratlus
Tervise kaitsmise huvides teenindame kontorites eelbroneeringu alusel. Eelbroneeringu saate mugavalt teha SIIN. KONTORIS ON MASKI KANDMINE KOHUSTUSLIK!

Investori enesemääratlus

Sobiva portfelli valimine sõltub paljudest asjaoludest. Eelkõige tuleb teada investeerimise eesmärki, mis edaspidi määrab kindlaks investeerimisperioodi. Perioodist sõltuvalt on võimalik võtta erinevaid riske ja prognoosida oodatava tulu suurust.

 • Milline on investeerimise eesmärk?
  Kõige olulisem on teadvustada enda jaoks, mille jaoks raha kogutakse. Kas selleks on vabade vahendite paigutamine seniks kuni raha vaja läheb või pikemaajalisem eesmärk - näiteks korraliku hariduse andmine oma järeltulijatele, raha pikaajalisem säästmine (näiteks eluaseme soetamiseks) või pensionipõlve ajaks lisasissetulekute tagamiseks?
 • Kui pikk on investeerimisperiood
  Eesmärgist tulenevalt saab määrata investeerimisperioodi, mis võib ulatuda paarist aastast kuni mitmekümne aastani. Investeerimisstrateegia valimisel on abiks järgnevad perioodid:
  • lühiajaline periood - kuni 5 aastat,
  • keskmine periood - 5 kuni 12 aastat,
  • pikaajaline periood - üle 12 aasta.
  Aja möödudes tuleb  valitud strateegia üle vaadata. Kui näiteks pikaajalise investeeringu puhul valitakse alguses agressiivsem strateegia, siis perioodi lõpu poole võiks vahetada strateegia konservatiivsema vastu, et vähendada riske seoses investeeringu väärtuse muutumisega vahetult enne perioodi lõppemist.
 • Kui kõrge on investori riskitaluvus
  Mida pikaajalisemalt investeeritakse, seda kõrgemaid riske on investoril mõistlik võtta. Suurema tulu ootusega kaasneb vajadus võtta kõrgemaid riske. Riskitaluvuse, mis on küll igal investoril individuaalne, võib üldiselt jaotada kolmeks:
  • madal riskitaluvus - investor ei talu kahjumi tekkimist ja on nõus madalama tootlusega,
  • keskmine riskitaluvus - investor talub lühiajalist kaotust lootusega pikemas perpektiivis teenida kõrgemat tootlust,
  • kõrge riskitaluvus - agressiivse juurdekasvu nimel on investor valmis võtma suuri riske ja vastu võtma kahjumi.
  Iga investor peab endale teadvustama, et suurema riski võtmine võib kaasa tuua investeeringu väärtuse languse mõnel ajaperioodil. Sõltuvalt investeeringu realiseerimise hetkest võib see teenida kas kahjumit või kasumit. Investeerimisperiood ja võetav risk omavahel seotud - mida lühiajalisem on investeerimisperiood, seda vähem soovitame oma rahaga riskida.
 • Kui suur on investori tuluootus
  Analoogselt riskitaluvusega võib investorite tuluootused jaotada järgnevalt:
  • madal tuluootus - investeeringu väärtus ei tohi langeda, vaid peab vähemalt säilima, soovitavalt kasvama,
  • keskmine tuluootus - stabiilne investeeringu väärtuse kasv pikaajalises perspektiivis,
  • kõrge tuluootus - agressiivne investeeringu väärtuse kasv.

Mida kõrgemaid riske on investor valmis võtma, seda suuremat tulu võib ta oodata oma investeeringutele. Pikemas ajaperspektiivis on mõistlik võtta suuremaid riske ja vastupidi - mida lühiajalisem on paigutus, seda väiksemaid riske soovitatakse võtta.

 

Loe edasi: Investeerimisstrateegiad