Compensa Life » Kasulik info » Fondiinfo
Tervise kaitsmise huvides teenindame kontorites eelbroneeringu alusel. Eelbroneeringu saate mugavalt teha SIIN.

Fondiinfo

Üks raha investeerimise võimalus on paigutada regulaarsed säästud või suuremad investeeringud erinevatesse fondidesse.

Investeerimine fondidesse on lihtne, kuid tuleb meeles pidada, et investeeritud raha väärtus sõltub otseselt kindlustuslepinguga seotud fondiosakute väärtusest ja vastutus õigete valikute tegemise eest on Teie enda kanda. 

Õigete valikute tegemise korral on fondipaigutustega võimalik teenida olulisemalt kõrgemat tootlust kui garanteeritud intressiga lepingute puhul. Mitmed kliendid hoiavad minimaalset vajalikku turvakapitali garanteeritud intressiga lepingutes ning ülejäänud raha paigutavad investeerimisfondidesse, et suuremat tulu teenida.

Sõltuvalt riskitaluvusest ja tuluootusest on Teil võimalik koostada enda soovidele ja riskivalmidusele vastav investeerimisportfell. Compensa Life pakub erinevaid võimalusi investeerimiseks võlakirja- ja aktsiafondidesse ning segafondidesse. Meie valikus on nii rahvusvaheliste kui ka Eesti fondivalitsejate poolt juhitud investeerimisfonde

Investeerimisriskiga lepingu kaudu on Teil võimalik valida erinevate Alfred Berg Rahastoyhtiö,  Evli Bank Plc, BNP Paribas Investment Partners'i ja C-Quadrat Kapitalanlage AG investeerimisfondide vahel.

Meie valikus on spetsiaalselt Compensa Life'i klientidele koostatud investeerimistooted, mille osakuid on võimalik soetada ainult meie kaudu. Compensa Life'i portfellide kaudu on võimalik pääseda suurtele võlakirja- ja aktsiaturgudele ning saada samad eelised, mis on muidu kättesaadavad vaid suurinvestoritele. Nimetatud portfellid on loodud ainult Compensa Life'i klientidele:

Evli Bank Plc varahaldusteenused katavad kõik peamised investeerimisvaldkonnad. Lisaks suurele kogemustepagasile on Evli klientide käsutuses turu suurim rahvusvaheliste partnerite võrk. Personaalsed varahaldurid tegutsevad alati Teie eesmärkidest lähtuvalt ning jälgivad aktiivselt Teie huve. Kogu grupi hallatavate varade maht on 9,1 miljardit eurot.

Kawe Kapital on täielikult pühendunud personaalse varahaldusteenuse pakkumisele nii kodu- ja välismaiste institutsionaalsete investorite kui ka eraisikutele. Koostöös elukindlustusseltsiga Compensa Life (endine Seesam Elukindlustus) laiendati oluliselt oma toodete valikut, mistõttu pakutakse varahaldusteenust ka kogumiskindlustuse ning investeerimisriskiga pensionikindlustuse raames. Kawe Kapitali personaliseeritud investeerimise eelis peitub kliendi individuaalsete eesmärkide, ootuste ja riskitundlikkuse arvestamises. Kawe hallatavate varade maht on üle 11,4 miljoni euro.

LHV on 1999. aastal Eestis asutatud pangandusgrupp, mis omab tugevat investeerimis- ja ettevõtluskogemust. LHV tegutseb Eestis, Lätis ja Leedus. Grupi pangateenuseid kasutab ligikaudu 50 000 klienti ning LHV pensionifondidel on üle 120 000 kliendi. LHV on üks suurimaid maaklereid Balti börsidel ja valitud kahel aastal parimaks börsiliikmeks Baltikumis.

 

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute alusvara valikuprotsess

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute alusvara valikuprotsessi eesmärgiks on tagada:

  • fondide/portfellide õiglane, efektiivne ja läbipaistev valik;
  • klientide huvidest lähtuvalt parima alusvara pakkumine.

 Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute alusvara valikuprotsessis võetakse arvesse järgmisi kriteeriume:

  • analüüsitakse fondivalitsejaid regulatiivsete nõuete, investeerimisstrateegia, tehnilise suutlikkuse ning ajaloo osas;
  • võrreldakse sarnase strateegiaga fonde/portfelle ajaloolise tootluse, kulubaasi, mahu ja riskijuhtimise osas;
  • fondide/portfellide valikul lähtutakse kliendivajadustest ja klientide riskitaluvusest.

 Alusvara valiku protseduuris ei ole otsustamiskriteeriumiks fondivalitsejate poolt kindlustusseltsile makstav tasu. Kindlustusselts jälgib investeerimisriskiga elukindlustuslepingute alusvara käekäiku igapäevaselt ning regulaarselt (vähemalt üks kord aastas) vaatab üle pakutavate fondide/portfellide nimekirja ning vajadusel viib sisse muudatused.