Compensa Life » Kasulik info » Hüvitised » Tegutsemine surmajuhtumi korral
Tervise kaitsmise huvides teenindame kontorites eelbroneeringu alusel. Eelbroneeringu saate mugavalt teha SIIN.

Tegutsemine surmajuhtumi korral

Surmajuhtumi korral palume soodustatud isikutel, kellel on õigus kindlustussummale või selle osale, pöörduda meie poole ühe aasta jooksul arvates surmajuhtumi toimumisest.

 

TEATA SURMAJUHTUMIST:

Elektroonilist vormi täites palume vastata küsimustele ning lisada täpsed kontaktandmed, et saaksime vajadusel Teiega ühendust võtta.

HÜVITISE TAOTLEMINE

Palume esitada hüvitistaotluse koos lisadega ja isikut tõendava dokumendiga Compensa Elukindlustuse kontorisse. Digitaalselt allkirjastatud hüvitistaotluse ning selle lisadokumendid saate esitada ka e-posti teel:  info@compensalife.ee.

Kindlustusjuhtumi hüvitistaotlus


Surmajuhtumi lisadokumendid:

  • Surmatõend, arstlik surmateatis või nende notariaalselt tõestatud ärakiri, väljavõte haigusloost,  sünnitunnistus (kui soodustatud isik on laps), tööõnnetuse raport, pärimistunnistus, uurimisasutuse otsus.
  • Juhul kui on alustatud kriminaalne menetlus, tuleb kindlustusjuhtumist viivitamatult teatada politseile ning raviasutusele ja teatada meile uurijate kontaktandmed.

LISAINFO

Klienditeenindus telefonil 610 3000, E-R 8.00-17.00
info@compensalife.ee