Compensa Life » Kasulik info » Hüvitised » Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral
Tervise kaitsmise huvides teenindame kontorites eelbroneeringu alusel. Eelbroneeringu saate mugavalt teha SIIN.

Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral

Kui Teiega on juhtunud õnnetus, palun pöörduge kindlasti arsti poole ning seejärel teavitage meid juhtunust kolme tööpäeva jooksul alates selle toimumisest või esimesel võimalusel, kui viivitatakse mõjuvatel põhjustel.

 

TEATA KINDLUSTUSJUHTUMIST:

Elektroonilist teate vormi täites palun vastake esitatud küsimustele ning lisage täpsed kontaktandmed, et saaksime vajadusel Teiega ühendust võtta.

HÜVITISE TAOTLEMINE

Pärast töövõimetuse või raviperioodi lõppemist palume esitada hüvitistaotluse koos lisadega ja koos isikut tõendava dokumendiga Compensa Elukindlustuse kontorisse. Digitaalselt allkirjastatud hüvitistaotluse ning selle lisadokumendid saate esitada ka e-posti teel:  info@compensalife.ee.

Kindlustusjuhtumi hüvitistaotlus


Valuraha või päevaraha taotlemisel esitatavad dokumendid:

  • kindlustusandja nõuetele vastav arstitõend, koopia ajutist töövõimetust kinnitavast töövõimetuslehest, koopia kiirabi- või patsiendikaardist, väljavõte ravi- või haigusloost ning koopiad traumast tingitud uuringute otsustest; tööõnnetuse korral koopia tööõnnetuse raportist. Juhul, kui õnnetusjuhtumiga seoses on algatatud uurimine, palume esitada andmed uurimist teostavate isikute kohta.
  • Kui soodustatud isikuks on alla 18a laps, lisage lapse sünnitunnistus ja veenduge, et lapsel oleks kehtiv arvelduskonto.

Püsiva puude või invaliidsushüvitise taotlemisel esitatavad dokumendid:

  • palume esitada koopiad püsiva töövõimetuse või puude tuvastamist tõendavatest dokumentidest, sh väljavõte terviseandmetest ja koopiad arstliku ekspertiisikomisjoni otsustest.
  • Kui soodustatud isikuks on alla 18a laps, lisage lapse sünnitunnistus ja veenduge, et lapsel oleks kehtiv arvelduskonto.

LISAINFO

klienditeenindus 610 3000, E-R 8.00-17.00
info@compensalife.ee.

Muud dokumendid

Kehtivad kuni 11.04.2017 sõlmitud kindlustuslepingute õnnetusjuhtumi lisakaitsetele:

Invaliidsuse meditsiinilised raskusastmed

Kehtivad 12.04.2017 – 31.05.2019 sõlmitud kindlustuslepingute õnnetusjuhtumi lisakaitsetele:

Püsiva puude hüvitise tabelValuraha hüvitise tabel

Kehtivad 01.06.2019 – 09.10.2019 sõlmitud kindlustuslepingute õnnetusjuhtumi lisakaitsetele:

Püsiva puude hüvitise tabelValuraha hüvitise tabel

Kehtivad kõikidele õnnetusjuhtumikindlustuse lepingutele ja alates 10.10.2019 sõlmitud kindlustuslepingute õnnetusjuhtumi lisakaitsetele:

Püsiva puude hüvitise tabelValuraha hüvitise tabel