Compensa Life » Meie ettevõttest » Privaatsus » Compensa Life poolt volitatud töötlejad

Compensa Life poolt volitatud töötlejad

Volitatud töötlejad on Compensa Life Vienna Insurance Group SE (kindlustusandja) koostööpartnerid, kes võivad kindlustusandja volitusel töödelda kliendi isikuandmeid. Volitatud töötlejad kasutavad isikuandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik kindlustusandja ja kliendi vahel sõlmitud lepingu täitmiseks.

Compensa Life poolt volitatud töötlejate nimekiri