Tervise kaitsmise huvides teenindame kontorites eelbroneeringu alusel. Eelbroneeringu saate mugavalt teha SIIN.

Ajalugu

Meie ettevõte asutati 1993. aastal Eestis ja ettevõtte nimeks sai Seesam Elukindlustus. Compensa Life Vienna Insurance Group SE nime kasutame 2009. aasta algusest.
Pikk tegutsemisiga on olnud põnev ning sündmusterohke, neist olulisemad hetked leiate tutvudes meie ajalooga.

2016

 • Kolisime peakontori uutesse ruumidesse Kadrioru Ärikeskuses. Samas hoones asub ka tegevust alustanud Compensa kahjukindlustusselts.

2015

 • Kasvatasime oluliselt investeerimisriskiga kindlustuslepingute osakaalu kõigis kolmes Balti riigis.
 • Kogusime kindlustusmakseid 15% enam, kokku 59,3 miljonit eurot.
 • Eestis oleme suurim kindlustuspensionide väljamaksja ja turuliider pensionikindlustuse toodetes.

2014

 • Sõlmimise ligikaudu 2 000 uut kindlustuslepingut ja väljastasime järjekorras 45 000. poliisi.
 • 62% II samba kindlustuspensionäridest on valinud oma partneriks Compensa.
 • Kasvatasime Eestis turuosa 19%ni - oleme kolmandal positsioonil elukindlustusturul ja jätkuvalt turuliidrid pensionikindlustuse toodetes.
 • Kogusime kindlustusmakseid 51,6 miljonit eurot.

2013

 • Tähistasime 20. tegevusaastat Eesti kindlustusturul
 • Oktoobris laiendasime investeerimisriskiga elukindlustuse kaudu pakutavate fondide valikut ja hakkasime pakkuma uudseid kvantitatiivsel analüüsil põhinevaid C-QUADRAT investeerimisfonde
 • Kasvatasime müügi mahtu 37% ja turuosa 18%-ni, olles kindlal kolmandal positsioonil elukindlustusturul ja liidripositsioonil pensionikindlustuse turul

2012

 • Jätkame pensionikindlustuse turul esimesel positsioonil - ca 64% jõusolevatest pensionilepingutest on sõlmitud Compensas
 • Kogusime kindlustusmakseid 31 miljonit eurot
 • Kindlustuslepingute väljamakseid tegime 7,4 miljoni euro ulatuses

2011

 • Oktoobris väljastasime 40 000. poliisi
 • Augustis alustasime uue toote - õnnetusjuhtumikindlustuse pakkumist
 • Valmisid uued kindlustusteenuse osutamise üldtingimused ja kindlustustoodete tingimused 

2010

 • Aasta lõpus avasime kliendisõbralikuma ja ühtsema kujundusega uuendatud kodulehekülje 
 • Algasid ettevalmistused euro kasutuselevõtuks
 • Alustasime II samba klientidele kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu pakkumist

2009

 • 28. aprillil muutus meie seltsi ärinimi Compensa Life Vienna Insurance Group SE'ks
 • Võtsime kasutusele uue omaniku kaubamärgi Compensa
 • Kogutud kindlustuspreemiate maht kasvas 259 miljoni kroonini
 • Auditeeritud kasum kujunes 17,7 miljoni krooni suuruseks

2008

 • Alates 27. veebruarist 2008 on seltsi 100% aktsiate omanik Kesk- ja Ida-Euroopa juhtiv kindlustusgrupp Vienna Insurance Group
 • Alustasime uue investeerimistoote Trend Fox pakkumist
 • Ettevõtte aktsiakapital moodustas 78 miljonit krooni

2007

 • Laiendasime investeerimisriskiga elukindlustuse klientide investeerimisvõimalusi Evli fondidega
 • Aasta alguses omandasime emafirma Läti ja Leedu tütarettevõtted ning alustasime ettevõtete ühendamist Baltikumis
 • Ühinemise tulemusena registreerisime 29. oktoobril ettevõte Euroopa äriühinguna peakontoriga Eestis ning filiaalidega Lätis ja Leedus
 • Ettevõtte uueks ärinimeks sai Seesam Life Insurance SE
 • Kokku oli ühinenud ettevõttel üle kümne kontori kolmes Baltikumi riigis, 200 töötajat ja 45 000 klienti  

2006

 • Sõlmisime investeeringute haldamise lepingu Suprema Securities-iga, mille alusel hakkas Suprema Varahaldus alates juuni algusest haldama garanteeritud intressiga kindlustuslepingute investeeringuid
 • Hakkasime investeerimisriskiga elukindlustuse klientidele pakkuma uut investeerimisportfelli Seesami Globaalne Kasvuportfell
 • Kogutud kindlustusmaksete maht kasvas esmakordselt üle 100 miljoni krooni aastas

2005

 • Aprillis jõudis lõpule LHV Varahalduse ja Seesam Varahalduse ühendamine ning ühinenud ettevõtte ärinimeks sai LHV-Seesam Varahaldus
 • Lisasime investeerimisriskiga elukindlustuse kaudu pakutavate fondide valikusse uue fondi – ABN AMRO Venemaa aktsiafond
 • Üle 80% uutest kogumistüüpi lepingutest olid fondidega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse lepingud
 •  Kogutud kindlustuspreemiate maht kasvas üle 91 miljoni krooni aastas
 •  Auditeeritud kasum kujunes 15,5 miljoni krooni suuruseks

2004

 • Mai lõpus väljastasime 25 000. poliisi
 • Esimesena Eesti kindlustusseltside seas tõime turule kapitaligarantiiga investeerimisfondid, mille lõpptähtaeg on määratud vastavalt kliendi soovile
 • Alustasime LHV Varahalduse ja Seesam Varahalduse ühendamist, millega saavutasime pensionifondide varade mahu poolest neljanda positsiooni, olles suurim mittepangast pensionifondihaldur 
 • Sõlmisime aasta jooksul üle 2 800 uue kindlustuslepingu, millest enamus olid laste- ja pensionikindlustuse lepingud
 • Uute kogumistüüpi lepingute arv kasvas ligikaudu kaks korda võrreldes varasema aastaga
 • Kogutud kindlustuspreemiate maht kasvas üle 80 miljoni krooni aastas

2003

 • Laiendasime investeerimisriskiga elukindlustuse kaudu pakutavate fondide valikut ja alates detsembrist said kliendid valida 12 ABN AMRO rahvusvahelise fondi vahel
 • Lõime kliendi- ja lepinguhalduse osakonna, mille eesmärgiks on tagada parem teenindus seltsi klientidele
 • Seesami pensionifondidega liitus veel 1 000 inimest
 • Kogutud kindlustuspreemiate maht kasvas üle 73 miljoni krooni aastas

2002

 • Keskendusime peamiselt elukindlustustoodete ja pensionifondide müümisele
 • Avasime pensionireformi ja Seesami tooteid käsitleva veebilehe www.pension.ee
 • Esimesel aastal liitus Seesami pensionifondidega üle 4 000 inimese
 • Kogutud kindlustusmaksete maht ületas esmakordselt 72 miljonit krooni aastas

2001

 • Pohjola Grupi osalus ja enamus Seesam Rahvusvaheline KAS'i osalusest läksid üle Soome juhtivale elukindlustusseltsile Suomi Grupp, millega Suomi Grupi osa seltsi aktisakapitalis tõusis 99 protsendini
 • Tõime turule mitmed lisakindlustused - õnnetusjuhtumid, kriitilised haigused, täielik ja püsiv töövõimetus
 • Alustasime aasta lõpus investeerimisriskiga elukindlustuse pakkumist koostöös ühe maailma suurima pangaga ABN AMRO
 • Asutasime kohustuslike pensionifondide haldamiseks 100-protsendilise tütarettevõte Seesam Varahalduse AS
 • Klientide paremaks teenindamiseks avasime Seesam Elukindlustuse veebikontori

2000

 • Võtsime üle 11 000 kindlustuslepingut kahest pankrotistunud elukindlustusseltsist, mille tulemusena suutsime päästa elukindlustusturu suurest tagasilöögist
 • Laiendasime müügiorganisatsiooni  - lisandus 58 uut töötajat
 • Suurendasime aktsiakapitali  53 miljoni kroonini
 • Kasvatasime kogutud kindlustuspreemiate mahtu 3,5 korda, jõudes 48,6 miljoni kroonini
 • Kasvatasime turuosa 2000. aasta lõpuks 16 protsendini, suurenedes aastaga 9,7 protsendipunkti
 • Saavutasime pensionikindlustuse turul  59,5 protsendilise turuosa

1999

 • Hakkasime üles ehitama oma müügiorganisatsiooni
 • Aktsiakapitali suurendamise tulemusena 22,8 miljoni kroonini kuulus 1999. aasta 31.detsembri seisuga Seesam Elukindlustuse aktsiakapitalist 89,7% Pohjola Grupile ning 10,3 protsenti Seesam Rahvusvaheline KAS 'le
 • Aasta lõpus alustasime pankrotistunud Polaris-Elu lepingute ülevõtmisprotsessiga
 • Kasvatasime kogutud kindlustuspreemiate mahu aastaga kolm korda - 13,7 miljoni kroonini
 • Aasta lõpuks tõusis Seesam Elu 45,2 protsendilise turuosaga kindlaks turuliidriks pensionikindlustuses

1998

 • Aprillis turule toodud pensionikindlustuses saavutasime aasta lõpuks 36,7% suuruse turuosa
 • Novembris toimus muutus aktsionäride ringis, Eesti Ühispangale kuulunud osaluse omandas Pohjola Grupp
 • Suurendasime Seltsi aktsiakapital 17,8 miljoni kroonini
 • Kahekordistasime kindlustuspreemiate mahu, mis tõusis aastaga 4,56 miljoni kroonini

1997

 • Aprillis müüs Seesam Rahvusvaheline KAS 40% Seesam Elukindlustuse aktsiatest  Eesti Ühispangale ja 30% Soome kindlustusgrupile Pohjola
 • Tõime septembris turule paindliku kogumiskindlustuse, mille preemiate maht moodustas aasta lõpuks 68% seltsi kogutud preemiate mahust
 • Kasvatasime kindlustuspreemiate mahu aastaga 2,045 miljoni kroonini

1996

 • Suurendasime seltsi aktsiakapitali 4 miljonilt 12 miljoni kroonini
 • Kogusime 610 tuhat krooni kindlustuspreemiaid
 • Lisasime oma tooteportfelli laenukindlustuse

1995

 • Töötasime välja paarikindlustuse "Meie 2"
 • Kogusime aasta lõpuks 309 tuhat krooni kindlustuspreemiaid

1994

 •  Hakkasime pakkuma riskielukindlustust

1993

 •  27. oktoobril 1993 toimus Seesam Elukindlustuse AS asutamiskoosolek