Compensa Life » Meie ettevõttest » Uudised » 2002 arhiiv
Tervise kaitsmise huvides teenindame kontorites ainult eelbroneeringu alusel. Eelbroneeringu saate mugavalt teha SIIN.
KONTORIS ON MASKI KANDMINE KOHUSTUSLIK!

Uudised

[2021]  [2020]  [2019]  [2018]  [2017]  [2016
[2015]  [2014]  [2013]  [2012]  [2011]  [2010]  [2009]  [2008]  [2007]  [2006]  [2005]  [2004]  [2003]  [2002]  [2001]  [2000

Seesam Varahaldus sai esimesena teise samba fondivalitseja tegevusloa
25.03.2002

Finantsinspektsiooni juhatus otsustas esmaspäeval väljastada teise samba pensionifondi valitseja tegevusloa Seesam Varahalduse AS-ile, mis on eelduseks teise samba pensionifondi registreerimiseks.

Seesam Varahaldus on finantsinspektsiooni teatel esimene institutsioon, kellele inspektsioon kohustusliku pensionifondi valitseja tegevusloa andis.

Finantsinspektsiooni juhatuse liikme Kristjan-Erik Suurvälja sõnul peab fondivalitseja fondi tegevuse alustamiseks omandama tegevusloa ning fond saama registreeritud finantsinspektsiooni poolt.

"Teise samba pensionifondi valitseja tegevusluba on eelduseks, et oleks võimalik registreerida finantsinspektsioonis ka teise samba pensionifondi," lisas ta.

Enne tegevusloa olemasolu ja fondide registreerimist on keelatud igasuguste otseste ja kaudsete pakkumiste tegemine kohustusliku pensionifondiga liitumiseks või osakute omandamiseks. Samuti ei tohi fondi kohta avaldatav teave anda mingit näilist tagatist fondi tulu või väljamaksete kohta ega ka fondi tootlikuse kohta.

Tulenevalt vajadusest järgida kõiki seaduses sätestatud nõudeid kohustusliku pensionifondi valitseja tegevusloa väljastamisel, ei pea finantsinspektsioon võimalikuks kõigi tegevusloa taotluste rahuldamist ja pensionifondide registreerimist kogumispensionide seaduses sätestatud valikuavalduse esitamise algustähtajaks ehk 1. aprilliks, lausus inspektsiooni juhatuse esimees Andres Trink.

Tringi sõnul teeb inspektsioon kõik endast oleneva selleks, et seaduses sätestatud valikuavalduse esitamise perioodil saaks registreeritud piisav hulk pensionifonde, mille vahel oleks investoritel võimalik teha kaalutletud valik.

"Inspektsioon on teadlik valikuavalduse esitamise lõpptähtajast 31. maist ning arvestab vajadusega tagada investoritele piisavalt pikk ajaperiood fonditingimustega tutvumiseks ja valikuavalduse esitamiseks," lisas Trink.

Arvestades pensionireformi pikaajalisust ja olulisust Eesti finantssüsteemile peab finantsinspektsioon tegevuslubade menetlemisel enda ülesandeks tulevaste pensionifondi valitsejate usaldusväärsuse kindlustamist, mistõttu inspektsioon soovitab tulevastel investoritel teha oma fondivaliku otsused kaalutletult ning vaagides põhjalikult erinevate fondide eeliseid ja kontrollides tegevusloa olemasolu ja fonditingimuste registreeritust.

Samuti soovitab inspektsioon investoritel jälgida teateid kohustusliku pensionifondi valitseja tegevuslubade andmise ja kohustuslike pensionifondide registreerimise kohta.