Compensa Life » Meie ettevõttest » Uudised » 2018 arhiiv
Tervise kaitsmise huvides teenindame kontorites ainult eelbroneeringu alusel. Eelbroneeringu saate mugavalt teha SIIN.
KONTORIS ON MASKI KANDMINE KOHUSTUSLIK!

Uudised

[2021]  [2020]  [2019]  [2018]  [2017]  [2016
[2015]  [2014]  [2013]  [2012]  [2011]  [2010]  [2009]  [2008]  [2007]  [2006]  [2005]  [2004]  [2003]  [2002]  [2001]  [2000

Compensa Elukindlustuse tulemuseks 2017. aastal kujunes 2,77 miljonit eurot kasumit
25.04.2018

Compensa Elukindlustus teenis möödunud aastal kasumit 2,77 miljonit eurot. Kindlustusmakseid laekus kolmes Balti riigis kokku 80,52 miljonit eurot, mis on 11,9 protsenti rohkem kui 2016. aastal. Lepingute väljamakseid tehti ligikaudu 28 protsenti enam, kokku 28,89 miljoni euro ulatuses. Kindlustusmaksete kogumahu järgi kasvas Compensa turuosa Baltikumis 16,7 protsendini.

Aasta lõpu seisuga teenindas Compensa Elukindlustus Baltikumis üle 95 tuhande kliendi, kelle hallatavate varade maht ulatus  239 miljoni euroni. Kindlustuslepinguid oli kolmes Balti riigis kokku 117 509, neist 21 736 kindlustuslepingut sõlmiti 2017. aastal.  Compensa lepingutes kindlustatud inimeste arv ulatus aasta lõpuks kolmes Balti riigis kokku 205 tuhandeni.

Eestis oli aasta lõpu seisuga 20 806 kehtivat kindlustuslepingut, millest 2 076 sõlmiti 2017. aastal. Suurima osakaalu uute lepingute müügist moodustasid investeerimisriskiga ja garanteeritud tootlusega kogumislepingud, kokku 36 protsenti. II samba väljamakselepingute osakaal uute lepingute müügis oli 34 protsenti ning surmajuhtumikaitsega riskilepingute osakaal 30 protsenti. Kogumislepingute lõikes jätkub trend investeerimisriskiga lepingute kasuks.

Kindlustuslepingutesse laekus makseid 2,6 protsenti vähem kui 2016. aastal, kokku 19,15 miljoni eurot, sh uutesse kindlustuslepingutesse laekus kokku 13,11 miljonit eurot. Kindlustusmaksete laekumise järgi on Compensa Elukindlustuse turuosa Eestis 21 protsenti. Compensa Elukindlustus on kohalikul kindlustusturul kolmandaks suurim elukindlustusselts ning suurim kindlustuspensionide väljamaksja Eestis.

Tutvu Compensa 2017. aasta tulemustega.