Compensa Life » Meie ettevõttest » Uudised » 2011 arhiiv
Tervise kaitsmise huvides teenindame kontorites ainult eelbroneeringu alusel. Eelbroneeringu saate mugavalt teha SIIN.
KONTORIS ON MASKI KANDMINE KOHUSTUSLIK!

Uudised

[2021]  [2020]  [2019]  [2018]  [2017]  [2016
[2015]  [2014]  [2013]  [2012]  [2011]  [2010]  [2009]  [2008]  [2007]  [2006]  [2005]  [2004]  [2003]  [2002]  [2001]  [2000

Uued kindlustustingimused
01.02.2011

Alates 1. veebruarist 2011. a. sõlmitavatele uutele kindlustuslepingutele hakkasid kehtima uued üld- ja kindlustustoodete tingimused. Soovi korral võimaldame uute tingimuste kasutusele võtmist ka varem sõlmitud lepingutele.

Compensa Life on tegutsenud Eesti kindlustusturul juba 17 aastat. Selle aja jooksul oleme oma kindlustustingimustes teinud minimaalselt muudatusi, mis on peamiselt tingitud muudatustest seadustes. Tänaseks on finantsjärelevalve poolt koostatud mitmeid juhendeid, millega muudetakse kindlustusteenuse osutamist Eesti kindlustusturul selgemaks ja arusaadavamaks. Soovime ka oma teenuste osutamisel olla jätkuvalt läbipaistvad ja kliendisõbralikud ning oleme sel eesmärgil välja töötanud uued teenuse osutamise üldtingimused ja kindlustustoodete tingimused.

Uutes tingimustes muutus peamiselt kindlustusalane terminoloogia, mis on nüüdsest paremini formuleeritud ning selgem. Tingimuste struktuur on ülevaatlikum ja paremini loetav ning senisest enam on lahti kirjutatud kliendi ja kindlustusseltsi õigused ja kohustused.

Uued tingimused aitavad senisest paremini jälgida kindlustusteenuse osutamise häid tavasid ning kaitsta meie klientide huve. Tingimustega saab tutvuda meie kontorites ja veebilehel.

Meie soovitame uued tingimused kasutusele võtta ka varem sõlmitud lepingute puhul. Oma soovist uute tingimuste kohaldamiseks saab meid teavitada 1. märtsini 2011. Lisainformatsiooni saab klienditeeninduse telefonil 610 3000.