Compensa Life » Meie ettevõttest » Uudised » 2017 arhiiv
Tervise kaitsmise huvides teenindame kontorites ainult eelbroneeringu alusel. Eelbroneeringu saate mugavalt teha SIIN.
KONTORIS ON MASKI KANDMINE KOHUSTUSLIK!

Uudised

[2021]  [2020]  [2019]  [2018]  [2017]  [2016
[2015]  [2014]  [2013]  [2012]  [2011]  [2010]  [2009]  [2008]  [2007]  [2006]  [2005]  [2004]  [2003]  [2002]  [2001]  [2000

Tulumaksu muudatused 2018. aastal, mis puudutavad III samba kliente
14.12.2017

Alates 2018. aasta algusest kehtima hakkav tulumaksuseadus toob kaasa senisest erineva lähenemise maksuvabale tulule. Teatud puhkudel mõjutab see ka III samba kliente, kes plaanivad oma lepingust väljamakseid saama hakata. Müügi- ja kliendihaldusjuht Merle Kollom selgitab, mida seadusandluse muudatus kaasa toob.

Sissemaksed III samba pensioni lepingutesse

III samba sissemaksete tegemisel muutusi ei tule ja riik tagastab sissemaksetelt endiselt tulumaksu. Tuletame meelde, et tulumaks on võimalik tagasi saada sissemaksetelt, mis ei ületa 15% Teie aastasest brutosissetulekust või 6 000 eurot aastas.

Eluaegsed pensionimaksed III sambast

Eluaegsete väljamaksete saamise osas  muutusi ei tule ja need jäävad Teile endiselt tulumaksuvabaks. Samuti ei liideta neid Teie aastatulule ja need ei mõjuta Teie maksuvaba tulu kujunemist.

Ühekordsed väljamaksed III sambast

Tulumaksumäärades muutusi ei tule. Väljamaksed III samba lepingutest, ning mille sõlmimisest on möödas vähemalt 5 aastat ning mis võetakse välja pärast 55. eluaastat, maksustatakse endiselt 10% tulumaksuga. Teistel juhtudel maksustatakse väljamakse 20% tulumaksuga. Ka puuduva töövõimega inimestel III samba maksumäärades muutusi ei tule.

Suurim muudatus ühekordsete väljamaksete osas on see, et alates 2018. aastast arvestatakse need Teie aastatulu hulka.

Teil pole vaja muutuva seadusandluse pärast muretseda, kui Teie aastatulu

  • koos III sambast väljavõetava summaga ei ületa 14 400 eurot (Näide 1)
  • ilma III sambast võetava summata on suurem kui 25 200 eurot aastas (Näide 2).

Kui Teie aastatulu ilma III samba väljamakseta on alla 25 200 euro, kuid III samba väljamakse tõttu ületab see 14 400 euro piiri, Teie maksuvaba tulu väheneb ja Teil tekib kohustus maksta saadud töötasult või vanaduspensioni makselt täiendavalt tulumaksu.

Sellistel puhkudel soovitame III samba pensioni kasutusele võtmise edasi lükata, väljamaksed hajutada aastate peale või muuta pensioni väljamaksete saamise eluaegseks. Selleks soovitame sõlmida Compensa+ lepingu, mille kohta saate rohkem infot oma kindlustusnõustajalt või klienditeeninduse telefonilt 610 3000 ja info@compensalife.ee.

LISAINFO

Maksuvaba tulu suurus 2018. aastal:

  • Juhul, kui Teie aastatulud ei ületa 14 400 eurot, on maksuvaba tulu 6 000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus.
  • Juhul, kui Teie aastatulud kasvavad 14 400 eurolt 25 200 euroni, hakkab maksuvaba tulu vähenema ning Teil tuleb tasuda rohkem tulumaksu.
  • Juhul, kui Teie aastatulud kokku on üle 25 200 euro, on maksuvaba tulu 0 ning tasute tulumaksu kogu summalt.

Tulumaksuvaba tulu arvutamise valem on:

6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400)

Näide 1:

Maksustatav aastatulu (nt riiklik pension+ II samba pension) 4 800 eurot
Ühekordne väljamakse III sambast aastas 4 000 eurot
Aastatulu kokku 8 800 eurot

Aastatulu koos III sambast võetud summaga jääb alla 14 400 euro, seega on Teie maksuvaba tulu 6 000 eurot ja tulumaksu peab tasuma 8 800 – 6 000 = 2 800 eurolt.

Kuna pensionide väljamakse mahub tulumaksuvaba osa alla, siis tuleb tasuda ainult 10% III sambast võetud summalt,
so 2 800 x 10% ehk aastas on Teie tulumaks 280 eurot.

Kuna 4 000 euro väljamaksmisel peeti kinni 10% (400 eurot), saate pärast tuludeklaratsiooni esitamist
400 – 280 = 120 eurot tagasi.

Näide 2:

Maksustatav aastatulu (nt töötasu) 25 200 eurot
Ühekordne väljamakse III sambast aastas 4 000 eurot
Aastatulu kokku 29 200 eurot

Kuna 25 200 aastatulu korral maksuvaba tulu puudub, siis:
Tulumaks aastatulult: 25 200 x 20% = 5 040 eurot
Tulumaks III samba väljamakselt: 4 000 x 10%= 400 eurot
Tulumaks kokku 5 440 eurot.

Näide 3:

Maksustatav aastatulu (nt palk ja riiklik pension) 14 400 eurot
Ühekordne väljamakse III sambast aastas 4 000 eurot
Aastatulu kokku 18 400 eurot

Maksuvaba tulu: 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (18 400 – 14 400) = 3778 eurot
Ühekordse III samba väljamakse pealt tasute tulumaksu 10% ehk 4000 x 10% = 400 eurot.
Ülejäänud aastatulu pealt tasute 20% ehk 14 400 - 3778 = 10 622 x 20% = 2 124 eurot.
Tulumaks kokku on 2 524 eurot.